Tổng số: 61
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1773/QĐ-UBND 30/05/2023 Quyết định về việc công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng cấp cơ sở đối với các sáng kiến phục vụ công tác thi đua khen thưởng lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo năm học 2022-2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
2520/QĐ-UBND 01/06/2022 Quyết định về việc công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng cấp cơ sở đối với các sáng kiến phục vụ công tác thi đua khen thưởng lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo năm học 2021-2022
Lượt xem: 96
Tải về 0
2317/QĐ-UBND 27/05/2022 Quyết định về việc Thành lập Hội đồng đánh giá phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng cấp cơ sở của sáng kiến lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo năm học 2021-2022
Lượt xem: 85
Tải về 0
1703/QĐ-UBND 29/03/2022 Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng huyện Hoà An
Lượt xem: 85
Tải về 0
1284/QĐ-UBND 11/03/2022 Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của ông Chu Hoàng Quang
Lượt xem: 64
Tải về 0
3109/QĐ-UBND 15/11/2021 Quyết định về việc kiện toàn Khối thi đua các trường học năm học 2021-2022
Lượt xem: 72
Tải về 0
1263/QĐ-UBND 11/06/2021 Quyết định về việc công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng cấp cơ sở đối với các sáng kiến phục vụ công tác thi đua khen thưởng Ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2020-2021
Lượt xem: 95
Tải về 0
256-BC-UBND 10/06/2021 Báo cáo tổng kết công tác khen thưởng thành tích kháng chiến
Lượt xem: 76
Tải về 0
3974/QĐ-UBND 30/12/2020 Quyết đinh về việc khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đã có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020
Lượt xem: 78
Tải về 1
1251/UBND-NV 02/12/2020 V/v đăng ký thi đua, khen thưởng năm học 2020 – 2021.
Lượt xem: 75
Tải về 0
1234567