Tổng số: 12
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2723/QĐ-UBND 15/06/2022 Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 huyện Hòa An
Lượt xem: 73
Tải về 0
1263/QĐ-UBND 11/06/2021 Quyết định về việc công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng cấp cơ sở đối với các sáng kiến phục vụ công tác thi đua khen thưởng Ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2020-2021
Lượt xem: 95
Tải về 0
2395/QĐ-UBND 03/08/2020 Quyết định về việc thành lập Hội đồng kiểm tra năng lực giảng dạy giáo viên chuyển công tác về Ủy ban nhân dân huyện Hòa An năm học 2020-2021
Lượt xem: 93
Tải về 0
2315/QĐ-UBND 24/07/2020 Quyết định về việc thành lập tổ bảo vệ, phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
Lượt xem: 76
Tải về 0
2218/QĐ-UBND 17/07/2020 Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 huyện Hòa An
Lượt xem: 77
Tải về 0
1126/QĐ-UBND 27/04/2020 Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông huyện Hòa An
Lượt xem: 90
Tải về 0
3644/QĐ-UBND 10/12/2019 Quyết định V/v thành lập Ban Chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng huyện Hòa An lần thứ X năm 2020
Lượt xem: 167
Tải về 0
3642a/QĐ-UBND 10/12/2019 Quyết định triệu tập học viên tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cho cán bộ trên địa bàn huyện Hòa An
Lượt xem: 152
Tải về 0
402/BC-UBND 22/11/2019 Báo cáo Tình hình triển khai thực hiện chương trình sách giáo khoa, giáo dục phổ thông mới; chuẩn bị triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với cấp Tiểu học
Lượt xem: 144
Tải về 0
2873/QĐ-UBND 14/10/2019 Quyết định về việc xếp lại hạng trường học năm học 2019-2020
Lượt xem: 157
Tải về 0
12