Tổng số: 36
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
5196/QĐ-UBND 22/12/2022 Quyết định về việc công nhận danh hiệu "Cơ quan đạt chuẩn văn hoá" , "Đơn vị đạt chuẩn văn hoá", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá" năm 2022
Lượt xem: 60
Tải về 0
3386/QĐ-UBND 30/11/2021 Quyết định về việc công nhận xã, thị trấn, cơ quan, nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" năm 2021
Lượt xem: 93
Tải về 0
888/QĐ-UBND 27/04/2021 Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số "giai đoạn 2021-2025"
Lượt xem: 77
Tải về 0
355/QĐ-UBND 15/03/2021 Quyết định về việc công nhận Quy ước của 15 xóm trên địa bàn xã Nam Tuấn huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 71
Tải về 0
356/QĐ-UBND 15/03/2021 Quyết định về việc công nhận Quy ước của 09 xóm trên địa bàn xã Hồng Việt huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 87
Tải về 0
357/QĐ-UBND 15/03/2021 Quyết định về việc công nhận Quy ước của 24 xóm, tổ dân phố trên địa bàn thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 74
Tải về 1
358/QĐ-UBND 15/03/2021 Quyết định về việc công nhận Quy ước của 03 xóm trên địa bàn xã Hồng Nam , huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 73
Tải về 0
359/QĐ-UBND 15/03/2021 Quyết định về việc công nhận Quy ước của 13 xóm trên địa bàn xã Dân Chủ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 70
Tải về 1
37/KH-UBND 09/03/2021 Kế hoạch Trợ giúp xã hội và phục hồi cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn huyện Hòa An
Lượt xem: 67
Tải về 1
38783/QĐ-UBND 22/12/2020 Quyết định về việc phê duyệt dự toán mua sắm tài sản cho nhà văn hóa các xóm thuộc Xã Bình Dương, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 112
Tải về 0
1234