Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng huyện Hoà An
Số ký hiệu văn bản 1703/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/03/2022
Ngày hiệu lực 29/03/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng huyện Hoà An
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
Người ký duyệt Luân Chiến Công
Tài liệu đính kèm 1703_1.pdf