Tổng số: 100
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
326a/QD-UBND 24/02/2023 Quyết định Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của Uỷ ban nhân dân huyện Hoà An
Lượt xem: 0
Tải về 0
5268/QĐ-UBND 27/12/2022 Quyết định về việc Giải thể phòng y tế huyện và chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước lĩnh vực y tế về Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện
Lượt xem: 80
Tải về 0
5118/QĐ-UBND 15/12/2022 Quyết định về việc phê duyêt Kế hoạch thanh tra năm 2023
Lượt xem: 101
Tải về 0
3051/QĐ-UBND 06/07/2022 Quyết định về việc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đối với hộ ông Nhan Viết Sòi
Lượt xem: 75
Tải về 0
2734/QĐ-UBND 20/06/2022 Quyết định về việc hủy bỏ Quyết định số 668/QĐ-UBND ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Chủ tịch UBND huyện Hòa An về việc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đối với hộ ông Nhan Văn Vinh
Lượt xem: 75
Tải về 1
291/BC-UBND 17/05/2022 Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Hòa An về kết quả tổng hợp cung cấp thông tin tài liệu phục vụ đánh giá công tác PCTN tỉnh Cao Bằng năm 2021
Lượt xem: 79
Tải về 0
1651/QĐ-UBND 25/03/2022 Quyết định về việc tạm hoãn tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đối với hộ ông Nhan Văn Vinh
Lượt xem: 84
Tải về 0
1279/QĐ-UBND 11/03/2022 Quyết định về việc thay đổi thời gian tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đối với hộ ông Nhan Văn Vinh
Lượt xem: 90
Tải về 0
130/BC-UBND 10/03/2022 Báo cáo kết quả công tác thanh tra, kiểm tra Quý I, phương hướng, nhiệm vụ công tác Quý II năm 2022
Lượt xem: 87
Tải về 0
131/BC-UBND 10/03/2022 Báo cáo Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng Quý I; phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2022
Lượt xem: 108
Tải về 0
12345678910