Quyết định về việc công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng cấp cơ sở đối với các sáng kiến phục vụ công tác thi đua khen thưởng lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo năm học 2022-2023
Số ký hiệu văn bản 1773/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/05/2023
Ngày hiệu lực 30/05/2023
Trích yếu nội dung Quyết định về việc công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng cấp cơ sở đối với các sáng kiến phục vụ công tác thi đua khen thưởng lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo năm học 2022-2023
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
Người ký duyệt Đàm Thế Trang
Tài liệu đính kèm 1773-qdub.pdf