Tổng số: 23
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
68/KH-H§ND 13/05/2020 Kế hoạch Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Lượt xem: 78
Tải về 0
56/BC-HĐND 17/04/2020 Báo cáo Kết quả công tác tháng 04, nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2020
Lượt xem: 151
Tải về 0
54/BC-HĐND 27/03/2020 Báo cáo Đánh giá công tác chỉ đạo, tổ chức kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn được sáp nhập; tình hình tổ chức, hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện và Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn quý I và phương hướng, nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2020
Lượt xem: 161
Tải về 0
50/NQ-HĐND 24/03/2020 Nghị quyết về việc chấp thuận cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Hòa An, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Lượt xem: 159
Tải về 1
51/NQ-HĐND 24/03/2020 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Trưởng ban pháp chế HĐND huyện Hòa An khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-20
Lượt xem: 171
Tải về 1
52/NQ-HĐND 24/03/2020 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hòa An khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Lượt xem: 172
Tải về 1
15/BC-UBND 18/02/2020 Báo cáo kết quả công tác tháng 02, nhiệm vụ công tác tháng 3 năm 2020
Lượt xem: 152
Tải về 0
06/HĐND-VP 16/01/2020 V/v tuyên truyền triển khai, thực hiện Nghị quyết tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằ
Lượt xem: 158
Tải về 0
129/2019/NQ-HĐND 21/12/2019 Nghị quyết vê kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
Lượt xem: 170
Tải về 18
130/NQ-HĐND 21/12/2019 Nghị quyết về Quyết định danh mục, chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020
Lượt xem: 148
Tải về 0
123