Quyết định về việc công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng cấp cơ sở đối với các sáng kiến phục vụ công tác thi đua khen thưởng lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo năm học 2021-2022
Số ký hiệu văn bản 2520/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/06/2022
Ngày hiệu lực 01/06/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng cấp cơ sở đối với các sáng kiến phục vụ công tác thi đua khen thưởng lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo năm học 2021-2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
Người ký duyệt Đàm Thế Trang
Tài liệu đính kèm 2520-qdub-1-.pdf