Tổng số: 15
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
50/NQ-HĐND 24/03/2020 Nghị quyết về việc chấp thuận cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Hòa An, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Lượt xem: 158
Tải về 1
51/NQ-HĐND 24/03/2020 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Trưởng ban pháp chế HĐND huyện Hòa An khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-20
Lượt xem: 171
Tải về 1
52/NQ-HĐND 24/03/2020 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hòa An khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Lượt xem: 172
Tải về 1
129/2019/NQ-HĐND 21/12/2019 Nghị quyết vê kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
Lượt xem: 169
Tải về 18
130/NQ-HĐND 21/12/2019 Nghị quyết về Quyết định danh mục, chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020
Lượt xem: 148
Tải về 0
131/NQ-HĐND 21/12/2019 Nghị quyết Ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện Hòa An
Lượt xem: 119
Tải về 0
132/NQ-HĐND 21/12/2019 Nghị quyết về Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2020
Lượt xem: 133
Tải về 0
133/NQ-HĐND 21/12/2019 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên ủy ban nhân dân huyện Hòa An khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Lượt xem: 125
Tải về 0
81/NQ-HĐND 19/08/2019 Nghị quyết về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hòa An
Lượt xem: 116
Tải về 1
58/NQ-HĐND 21/06/2019 Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Hòa An khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Lượt xem: 60
Tải về 0
12