Tổng số: 53
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
5291/QĐ-UBND 28/12/2022 Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng và chống dịch bệnh gia súc, gia cầm huyện Hòa An
Lượt xem: 92
Tải về 0
4061/QĐ-UBND 14/10/2022 Quyết định về việc thành lập đoàn thẩm định cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Lượt xem: 81
Tải về 0
1715/QĐ-UBND 25/07/2021 Quyết định về việc ban hành Đề án phát triển chăn nuôi trâu, bò vỗ béo huyện Hòa An, giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 85
Tải về 0
3946/QĐ-UBND 28/12/2020 Quyết định về việc phê duyệt danh sách điều chỉnh các hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dưng nông thôn mới năm 2020 trên địa bàn xã Đại Tiến
Lượt xem: 71
Tải về 0
3947/UBND-VX 28/12/2020 Quyết định về việc phê duyệt danh sách điều chỉnh các hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dưng nông thôn mới năm 2020 trên địa bàn xã Hồng Nam
Lượt xem: 71
Tải về 0
3895/UBND-VX 24/12/2020 Quyết định về việc phê duyệt danh sách điều chỉnh các hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 trên địa bàn xã Bạch Đằng
Lượt xem: 101
Tải về 0
3896/QĐ-UBND 24/12/2020 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung cấp bò giống lai sind lai F1 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 xã Đức Long, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 103
Tải về 0
3872/QĐ-UBND 21/12/2020 Quyết định về việc phê duyệt danh sách các hộ gia đình được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nguồn vốn "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" vay vốn Ngân hàng Thế giới năm 2020
Lượt xem: 74
Tải về 0
3716/QĐ-UBND 07/12/2020 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung cấp vật liệu xây dựng nâng cấp, sửa chữa mương thủy lợi UBND thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 99
Tải về 0
3620/QĐ-UBND 30/11/2020 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung cấp phân bón, giống cây trồng dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2020 xã Hồng Việt, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 105
Tải về 0
123456