Tổng số: 240
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1747/QĐ-UBND 25/05/2023 Báo cáo phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
811/QĐ-UBND 17/04/2023 Quyết định về việc đính chính nội dung tại Quyết định số 3731/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2022 của UBND huyện Hòa An về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của ông Hoàng Quốc Vương
Lượt xem: 0
Tải về 2
1400/QĐ-UBND 25/06/2021 Quyết định về việc kiện toàn Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Ủy ban nhân dân huyện Hòa An
Lượt xem: 78
Tải về 0
771/STTTT-BCVTCNTT 05/08/2020 V/v triển khai ứng dụng Bluezone trong phòng chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 77
Tải về 0
168/BC-UBND 29/05/2020 V/v góp ý đối với thoả thuận hợp tác về viễn thông và công nghệ thông tin giữa UBND tỉnh Cao Bằng và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam giai đoạn 2020-2025
Lượt xem: 99
Tải về 0
265/UBND-VP 19/03/2020 V/v rà soát cấp mới, thay đổi thông tin, thu hồi chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của cơ quan nhà nước.
Lượt xem: 142
Tải về 0
179/QĐ-UBND 07/02/2020 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng cho ông Nông Văn Đông
Lượt xem: 163
Tải về 0
33/UBND-VP 09/01/2020 V/v hướng dẫn triển khai hệ thống kết nối người dân, doanh nghiệp với Chính quyền tỉnh Cao Bằng.
Lượt xem: 145
Tải về 0
3968/QĐ-UBND 27/12/2019 Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của ông Hoàng Minh Tuấn
Lượt xem: 126
Tải về 0
3969/QĐ-UBND 27/12/2019 Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của bà Lê Thị Vênh
Lượt xem: 137
Tải về 0
12345678910...