Quyết đinh về việc khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đã có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020
Số ký hiệu văn bản 3974/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/12/2020
Ngày hiệu lực 30/12/2020
Trích yếu nội dung Quyết đinh về việc khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đã có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
Người ký duyệt Bế Đặng Chuyên
Tài liệu đính kèm 3974-qdubndd-1-.pdf