Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2877/QĐ-UBND 22/09/2020 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung phân bón vi sinh NPK 5.10.3TH dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2020 xã Dân Chủ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 81
Tải về 1
2878/QĐ-UBND 22/09/2020 Quyết định về việc phê duyệt Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2020 xã Trương Lương, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 80
Tải về 1
2827/QĐ-UBND 16/09/2020 Quyết định về việc phê duyệt Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020 xã Hồng Nam, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 70
Tải về 1
2796/QĐ-UBND 11/09/2020 Quyết định về việc phê duyệt Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020 xã Ngũ Lão, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 69
Tải về 0
2697/QĐ-UBND 04/09/2020 Quyết định về việc phê duyệt Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020 thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 69
Tải về 0
2698QĐ-UBND 04/09/2020 Quyết định về việc phê duyệt Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo ngoài Chương trình 135 năm 2020 thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 75
Tải về 0
2699QĐ-UBND 04/09/2020 Quyết định về việc phê duyệt Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020 xã Bình Dương, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 72
Tải về 1
905/UBND-NN 15/11/2019 v/v chỉ đạo thực hiện di dời chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở năm 2019.
Lượt xem: 158
Tải về 0
868/UBND-NN 04/11/2019 V/v tăng cường các biện pháp thực hiện hoàn thành chỉ tiêu di dời chuồng trại ra khỏi gầm sàn nhà ở năm 2019; phòng, chống đói, rét cho đàn vật nuôi trong vụ đông xuân 2019-2020.
Lượt xem: 154
Tải về 0
2483/QĐ-UBND 09/09/2019 Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của ông Đàm Văn Bình
Lượt xem: 116
Tải về 0