Tổng số: 68
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
4060/QĐ-UBND 14/10/2022 Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục, pháp luật huyện Hòa An
Lượt xem: 92
Tải về 0
1839/QĐ-UBND 07/04/2022 Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Hòa An
Lượt xem: 93
Tải về 0
158/QĐ-UBND 26/01/2022 Quyết định về việc công nhận các xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021
Lượt xem: 71
Tải về 0
140/QĐ-UBND 24/01/2022 Quyết định Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Hòa An năm 2021
Lượt xem: 91
Tải về 0
1994/QĐ-UBND 27/08/2021 Quyết định về việc kiện toàn thành viên Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật huyện Hòa An
Lượt xem: 102
Tải về 0
544/UBNDTP 18/05/2021 V/v góp ý kiến đối với dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 23/01/2017
Lượt xem: 74
Tải về 2
178/QĐ-UBND 05/02/2021 Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Hòa An
Lượt xem: 63
Tải về 0
14/QĐ-UBND 06/01/2021 Quyết định Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND huyện Hòa An từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020
Lượt xem: 72
Tải về 0
3404/QĐ-UBND 06/11/2020 Quyết định về việc công nhận Quy ước của 08 xóm trên địa bàn xã Bình Dương, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 49
Tải về 0
3405/QĐ-UBND 06/11/2020 Quyết định về việc công nhận Quy ước của 10 xóm trên địa bàn xã Đức Long, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằn
Lượt xem: 42
Tải về 0
1234567