Quyết định về việc công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng cấp cơ sở đối với các sáng kiến phục vụ công tác thi đua khen thưởng Ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2020-2021
Số ký hiệu văn bản 1263/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/06/2021
Ngày hiệu lực 11/06/2021
Trích yếu nội dung Quyết định về việc công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng cấp cơ sở đối với các sáng kiến phục vụ công tác thi đua khen thưởng Ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2020-2021
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, Thi đua - Khen thưởng
Người ký duyệt Đàm Thế Trang
Tài liệu đính kèm 1263-qdub-1-.pdf