Quyết định về việc kiện toàn Khối thi đua các trường học năm học 2021-2022
Số ký hiệu văn bản 3109/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/11/2021
Ngày hiệu lực 15/11/2021
Trích yếu nội dung Quyết định về việc kiện toàn Khối thi đua các trường học năm học 2021-2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
Người ký duyệt Lâm Đức Xuân
Tài liệu đính kèm 3109-qdubnd1.pdf