Tổng số: 136
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
5209/QĐ-UBND 26/12/2022 Quyết định về việc phê duyệt phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Công trình: Khôi phục, cải tạo đường Khau Chang - Trưng Vương - Ngọc Động (Quảng Uyên), thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 68
Tải về 0
4822/QĐ-UBND22 23/11/2022 Quyết định về việc phê duyệt Phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao Chu Trinh (thành phố Cao Bằng) - Hồng Nam, huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng (bổ sung lần 1)
Lượt xem: 76
Tải về 0
4506/QĐ-UBND 28/10/2022 Quyết định về việc phê duyệt phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Cải tạo, nâng cấp đường từ thị trấn Xuân Hòa - Thị trấn Thông Nông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng (đoạn qua xã Dân Chủ, huyện Hòa An)
Lượt xem: 102
Tải về 0
4507-4630-QDUB22 28/10/2022 Quyết định về việc thu hồi đất của các hộ dân ở xã Dân Chủ để xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường từ thị trấn Xuân Hòa - Thị trấn Thông Nông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, đoạn qua xã Dân Chủ, huyện Hòa An. (từ QĐ 4507 đến QĐ 4630)
Lượt xem: 106
Tải về 0
4212/QĐ-UBND22 20/10/2022 Quyết định về việc Đính chính nội dung Quyết định số 2759/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của UBND huyện Hòa An về việc thu hồi đất để xây dựng công trình: Đường tỉnh 216 (2 cầu, đường 2 đầu cầu và lý trình Km0-Km 4+500). Hạng mục: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước lý trình Km0+400-Km4+307,3 đoạn qua địa bàn xã Bình Long, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 104
Tải về 0
4041/QĐ-UBND 11/10/2022 Quyết định về việc thành lập Tổ công tác thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công
Lượt xem: 79
Tải về 0
3816/QĐ-UBND 22/09/2022 Quyết định đính chính nội dung Quyết định số 514/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2017 của UBND huyện Hòa An về việc thu hồi đất để xây dựng công trình: Đường tỉnh 216 (2 cầu, đường 2 đầu cầu và lý trình Km0-Km 4+500). Hạng mục: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước lý trình Km0+400-Km4+307,3 đoạn qua địa bàn xã Bình Long, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 87
Tải về 0
3372/QĐ-UBND 25/08/2022 Quyết định về việc phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ và tái định cự công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông Chu Trinh (thành phố Cao Bằng)-Hồng Nam (huyện Hòa An), tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 65
Tải về 0
3312/QĐ-UBND 12/08/2022 Quyết định Về việc phê duyệt phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Khai thác lộ thiên khoáng sản Niken - Đồng Hạng mục: Moong Phan Thanh (bổ sung lần 1) Địa điểm: xã Quang Trung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 65
Tải về 1
2818/QĐ-UBND 30/06/2022 Quyết định về việc phê duyệt phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Khai thác lộ thiên khoáng sản Niken - Đồng. Hạng mục: Moong Phan Thanh. Địa điểm: xã Quang Trung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 72
Tải về 0
12345678910...