Quyết định về việc Thành lập Hội đồng đánh giá phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng cấp cơ sở của sáng kiến lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo năm học 2021-2022
Số ký hiệu văn bản 2317/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/05/2022
Ngày hiệu lực 27/05/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc Thành lập Hội đồng đánh giá phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng cấp cơ sở của sáng kiến lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo năm học 2021-2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
Người ký duyệt Đàm Thế Trang
Tài liệu đính kèm 2317-qdub-1-.pdf