Tổng số: 429
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1843-1851/QĐ-UBND 10/04/2022 Quyết định về việc thôi điều trị, cách ly y tế tại Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 cho những F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ huyện Hòa An
Lượt xem: 72
Tải về 0
Từ 1802- 1820/QĐ-UBND 01/04/2022 Quyết định về việc thôi điều trị, cách ly y tế tại Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 cho những F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ huyện Hòa An
Lượt xem: 75
Tải về 0
Từ 1779- 1795/QĐ-UBND 31/03/2022 Quyết định về việc thôi điều trị, cách ly y tế tại Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 cho những F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ huyện Hòa An
Lượt xem: 73
Tải về 0
Từ 1773- 1776/QĐ-UBND 30/03/2022 Quyết định về việc thôi điều trị, cách ly y tế tại Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 cho những F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ huyện Hòa An
Lượt xem: 87
Tải về 0
1636/QĐ-UBND 23/03/2022 Quyết định về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Hòa An
Lượt xem: 77
Tải về 0
362/QĐ-UBND 16/02/2022 Quyết định Phê duyệt danh sách công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc qua biên giới tỉnh Cao Bằng đã đủ thời gian cách ly tại Trường Trung cấp nghề cơ sở 2 của tỉnh Cao Bằng trên địa bàn huyện Hòa An để theo dõi sức khỏe phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Lượt xem: 76
Tải về 0
363/KH-UBND 16/02/2022 Quyết định Phê duyệt danh sách công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc qua biên giới tỉnh Cao Bằng đã đủ thời gian cách ly tại Trường Trung cấp nghề cơ sở 2 của tỉnh Cao Bằng trên địa bàn huyện Hòa An để theo dõi sức khỏe phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Lượt xem: 75
Tải về 0
269/QĐ-UBND 14/02/2022 Quyết định Phê duyệt danh sách công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc qua biên giới tỉnh Cao Bằng đã đủ thời gian cách ly tại Trường Trung cấp nghề cơ sở 2 của tỉnh Cao Bằng trên địa bàn huyện Hòa An để theo dõi sức khỏe phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Lượt xem: 33
Tải về 0
274/QĐ-UBND 14/02/2022 Quyết định Phê duyệt danh sách công dân Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam qua biên giới tỉnh Cao Bằng đã đủ thời gian cách ly tại Trường Trung cấp nghề cơ sở 2 của tỉnh Cao Bằng trên địa bàn huyện Hòa An để theo dõi sức khỏe phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Lượt xem: 29
Tải về 0
276/QĐ-UBND 14/02/2022 Quyết định Phê duyệt danh sách công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc qua biên giới tỉnh Cao Bằng đã đủ thời gian cách ly tại Trường Trung cấp nghề cơ sở 2 của tỉnh Cao Bằng trên địa bàn huyện Hòa An để theo dõi sức khỏe phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Lượt xem: 31
Tải về 0
12345678910...