Tổng số: 27
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1747/QĐ-UBND 25/05/2023 Báo cáo phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
118/BC-UBND 07/03/2022 Báo cáo Kết quả đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính cấp xã năm 2021
Lượt xem: 86
Tải về 385
3348/QĐ-UBND 29/11/2021 Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của ông Ngô Quốc Chưởng
Lượt xem: 96
Tải về 2
01/2021/QH15 12/11/2021 Luật sửa đổi bổ sung một số điều và phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê và Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.
Lượt xem: 0
Tải về 0
2377/QĐ-UBND 06/10/2021 Quyết định Phê duyệt danh sách công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc qua biên giới tỉnh Cao Bằng đã đủ thời gian cách ly (tại Trường Trung cấp nghề cơ sở 2 của tỉnh Cao Bằng trên địa bàn huyện Hòa An) để theo dõi sức khỏe phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Lượt xem: 71
Tải về 2
1774/QĐ-UBND 03/08/2021 Quyết định Phê duyệt danh sách công dân Việt Nam trở về từ vùng dịch COVID-19 đã đủ thời gian cách ly (tại Ngườm Cháng, xã Dân Chủ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng) để theo dõi sức khỏe phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Lượt xem: 73
Tải về 2
1775/QĐ-UBND 03/08/2021 Quyết định Phê duyệt danh sách công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc qua biên giới tỉnh Cao Bằng đã đủ thời gian cách ly (tại Trường Trung cấp nghề cơ sở 2 của tỉnh Cao Bằng trên địa bàn huyện Hòa An) để theo dõi sức khỏe phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Lượt xem: 83
Tải về 2
14 29/06/2021 Quyết định về việc phê duyệt danh sách công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc qua biên giới tỉnh Cao Bằng đã đủ thời gian cách ly (tại Trường Trung cấp nghề cơ sở 2 của tỉnh Cao Bằng trên địa bàn huyện Hòa An) để theo dõi sức khỏe phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Lượt xem: 76
Tải về 2
1407/QĐ-UBND 25/06/2021 Quyết định Phê duyệt danh sách công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc qua biên giới tỉnh Cao Bằng đã đủ thời gian cách ly (tại Trường Trung cấp nghề cơ sở 2 của tỉnh Cao Bằng trên địa bàn huyện Hòa An) để theo dõi sức khỏe phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Lượt xem: 71
Tải về 2
1221/QĐ-UBND 08/06/2021 Quyết định Phê duyệt danh sách công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc qua biên giới tỉnh Cao Bằng đã đủ thời gian cách ly (tại Trường Trung cấp nghề cơ sở 2 của tỉnh Cao Bằng trên địa bàn huyện Hòa An) để theo dõi sức khỏe phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Lượt xem: 74
Tải về 2
123