Tổng số: 11
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
719/QĐ-UBND 19/04/2021 Quyết định giảm thẻ bảo hiểm y tế đối tượng bảo trợ xã hội hàng tháng
Lượt xem: 68
Tải về 2
161/BC-UBND 26/05/2020 Báo cáo Kết quả triển khai, thực hiện Thông tư số 18/2014/TT-BNV ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Bộ Nội vụ
Lượt xem: 82
Tải về 0
1203/QĐ-UBND 07/05/2020 Quyết định Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Lượt xem: 55
Tải về 0
06/HĐND-VP 16/01/2020 V/v tuyên truyền triển khai, thực hiện Nghị quyết tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằ
Lượt xem: 158
Tải về 0
858/UBND-VP 01/11/2019 V/v triển khai thực hiện Quyết định 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ.
Lượt xem: 118
Tải về 0
346/BC-UBND 24/10/2019 Báo cáo Tổng kết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội giai đoạn 2016-2019 trên địa bàn huyện Hòa An
Lượt xem: 129
Tải về 0
348/BC-UBND 24/10/2019 Báo cáo Kết quả tổ chức Lễ truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" năm 2019
Lượt xem: 124
Tải về 0
01/KH-BCĐTHôn 22/10/2019 Kế hoạch về việc thực hiện Đề án mô hình điểm"Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2019 - 2020" tại xã Quang Trung, huyện Hòa An
Lượt xem: 157
Tải về 0
320/BC-UBND 08/10/2019 Báo cáo Tình hình thực hiện chính sách pháp luật về Phòng chống, xâm hại trẻ em
Lượt xem: 144
Tải về 0
2794/QĐ-UBND 03/10/2019 Quyết định về việc giảm thẻ bảo hiểm y tế của người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn năm 2019
Lượt xem: 117
Tải về 0
12