Quyết định về việc phê duyệt danh sách điều chỉnh các hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 trên địa bàn xã Bạch Đằng
Số ký hiệu văn bản 3895/UBND-VX
Ngày ban hành 24/12/2020
Ngày hiệu lực 24/12/2020
Trích yếu nội dung Quyết định về việc phê duyệt danh sách điều chỉnh các hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 trên địa bàn xã Bạch Đằng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT, Kinh tế - xã hội
Người ký duyệt Bế Đặng Chuyên
Tài liệu đính kèm 3895-qdub_1.pdf