Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung cấp phân bón, giống cây trồng dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2020 xã Hồng Việt, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 3620/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/11/2020
Ngày hiệu lực 30/11/2020
Trích yếu nội dung Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung cấp phân bón, giống cây trồng dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2020 xã Hồng Việt, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT, Kinh tế - xã hội
Người ký duyệt Bế Đặng Chuyên
Tài liệu đính kèm 3620-qdub_1.pdf