Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung cấp bò giống lai sind lai F1 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 xã Đức Long, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 3896/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/12/2020
Ngày hiệu lực 24/12/2020
Trích yếu nội dung Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung cấp bò giống lai sind lai F1 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 xã Đức Long, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT, Kinh tế - xã hội
Người ký duyệt Bế Đặng Chuyên
Tài liệu đính kèm 3896-qdub_1.pdf