Báo cáo phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
Số ký hiệu văn bản 1747/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/05/2023
Ngày hiệu lực 25/05/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1747-qdub23.pdf