Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
2878/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2020 xã Trương Lương, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 30
22/09/2020
2877/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung phân bón vi sinh NPK 5.10.3TH dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2020 xã Dân Chủ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 29
22/09/2020
2827/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020 xã Hồng Nam, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 27
16/09/2020
2796/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020 xã Ngũ Lão, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 27
11/09/2020
2699QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020 xã Bình Dương, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 26
04/09/2020
2698QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo ngoài Chương trình 135 năm 2020 thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 35
04/09/2020
2697/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020 thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 37
04/09/2020
905/UBND-NN v/v chỉ đạo thực hiện di dời chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở năm 2019.
Lượt xem: 120
15/11/2019
868/UBND-NN V/v tăng cường các biện pháp thực hiện hoàn thành chỉ tiêu di dời chuồng trại ra khỏi gầm sàn nhà ở năm 2019; phòng, chống đói, rét cho đàn vật nuôi trong vụ đông xuân 2019-2020.
Lượt xem: 109
04/11/2019
2483/QĐ-UBND Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của ông Đàm Văn Bình
Lượt xem: 86
09/09/2019