Tổng số: 11
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
719/QĐ-UBND Quyết định giảm thẻ bảo hiểm y tế đối tượng bảo trợ xã hội hàng tháng
Lượt xem: 26
19/04/2021
161/BC-UBND Báo cáo Kết quả triển khai, thực hiện Thông tư số 18/2014/TT-BNV ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Bộ Nội vụ
Lượt xem: 31
26/05/2020
1203/QĐ-UBND Quyết định Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Lượt xem: 15
07/05/2020
06/HĐND-VP V/v tuyên truyền triển khai, thực hiện Nghị quyết tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằ
Lượt xem: 104
16/01/2020
858/UBND-VP V/v triển khai thực hiện Quyết định 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ.
Lượt xem: 86
01/11/2019
348/BC-UBND Báo cáo Kết quả tổ chức Lễ truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" năm 2019
Lượt xem: 91
24/10/2019
346/BC-UBND Báo cáo Tổng kết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội giai đoạn 2016-2019 trên địa bàn huyện Hòa An
Lượt xem: 88
24/10/2019
01/KH-BCĐTHôn Kế hoạch về việc thực hiện Đề án mô hình điểm"Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2019 - 2020" tại xã Quang Trung, huyện Hòa An
Lượt xem: 96
22/10/2019
320/BC-UBND Báo cáo Tình hình thực hiện chính sách pháp luật về Phòng chống, xâm hại trẻ em
Lượt xem: 91
08/10/2019
2794/QĐ-UBND Quyết định về việc giảm thẻ bảo hiểm y tế của người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn năm 2019
Lượt xem: 70
03/10/2019
12