Tổng số: 2657
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
12/QĐ-UBND Quyêt định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của ông Nông Công Đồng
Lượt xem: 14
06/01/2023
11/QĐ-UBND Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của ông Hà Vũ Thường
Lượt xem: 16
06/01/2023
04/QĐ-UBND Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của bà Đỗ Hoàng Mai
Lượt xem: 12
05/01/2023
01/QĐ-UBND Quyết định cho phép chuyển mục đích SDĐ của bà Phạm thị Xoan, xóm Minh Loan, thị trấn Nước Hai
Lượt xem: 10
03/01/2023
5291/QĐ-UBND Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng và chống dịch bệnh gia súc, gia cầm huyện Hòa An
Lượt xem: 14
28/12/2022
5268/QĐ-UBND Quyết định về việc Giải thể phòng y tế huyện và chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước lĩnh vực y tế về Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện
Lượt xem: 19
27/12/2022
5264/QĐ-UBND Quyết định về việc đính chính tên công trình tại Quyết định số 3776/QĐ-UBND ngày 20/9/2022 của UBND huyện Hoà An
Lượt xem: 27
27/12/2022
5263/QĐ-UBND Quyết định về việc đính chính tên công trình tại Quyết định số 3777/QĐ-UBND ngày 20/9/2022 của UBND huyện Hoà An
Lượt xem: 16
27/12/2022
5211-5257?QDUB22 Quyết định v/v thu hồi đất của các hộ dân để xây dựng công trình: Khôi phục, cải tạo đường Trưng Vương - Ngọc Động thuộc dự án LRAMP tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 12
26/12/2022
5257/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất của hộ ông Đàm Văn Thám để xây dựng Dự án: Nâng cấp di tích lịch sử Ngườm Slưa, xã Hoàng Tung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 12
26/12/2022
12345678910...