Tổng số: 2666
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
390/QD-UBND 07/03/2023 Quyết định ban hành Danh mục hồ sơ của Uỷ ban nhân dân huyện Hoà An năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 2
331/QD-UBND 24/02/2023 Quyết định về việc đính chính nội dung tại Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2023 của UBND huyện Hòa An về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của bà Nguyễn Lê Yến Nhi
Lượt xem: 0
Tải về 1
236/QD-UBND 22/02/2023 Quyết định về việc phê duyệt nội dung quy trình giải quyết công việc nội bộ (ngoài thủ tục hành chính) trong lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Hòa An
Lượt xem: 0
Tải về 0
198/QD-UBND 20/02/2023 Quyết định về việc phê duyệt quy trình giải quyết công việc nội bộ (ngoài thủ tục hành chính) trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
232/QD-UBND 20/02/2023 Quyết định về việc phê duyệt quy trình giải quyết công việc nội bộ (ngoài thủ tục hành chính) trong lĩnh vực Dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
168/UBND-TNMT 10/02/2023 Về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)
Lượt xem: 0
Tải về 4
45-QD-UBND 13/01/2023 Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của bà Nông Thị Thảo
Lượt xem: 37
Tải về 0
46-QD-UBND23 13/01/2023 Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của bà Nguyễn Lê Yến Nhi
Lượt xem: 50
Tải về 0
42-QD-UBND23 12/01/2023 Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của ông Dương Trọng Long
Lượt xem: 47
Tải về 0
12/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyêt định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của ông Nông Công Đồng
Lượt xem: 48
Tải về 0
12345678910...