Báo cáo Kết quả tổ chức Lễ truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" năm 2019
Số ký hiệu văn bản 348/BC-UBND
Ngày ban hành 24/10/2019
Ngày hiệu lực 24/10/2019
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả tổ chức Lễ truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" năm 2019
Hình thức văn bản Báo Cáo
Lĩnh vực Chế độ chính sách
Người ký duyệt Bế Đặng Chuyên
Tài liệu đính kèm 348-BCUB.signed.pdf