Quyêt định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của ông Nông Công Đồng
Số ký hiệu văn bản 12/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/01/2023
Ngày hiệu lực 06/01/2023
Trích yếu nội dung Quyêt định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của ông Nông Công Đồng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
Người ký duyệt Đàm Thanh Hưởng
Tài liệu đính kèm 12-qdub23.pdf