Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
Số ký hiệu văn bản 595/BC-UBND
Ngày ban hành 23/11/2021
Ngày hiệu lực 23/11/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
Hình thức văn bản Báo Cáo
Lĩnh vực Kinh tế - xã hội
Người ký duyệt Đàm Thanh Hưởng
Tài liệu đính kèm 595-bcub-1-1-1-.pdf