Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 7
  • Hôm nay: 1315
  • Trong tuần: 10 054
  • Tổng lượt truy cập: 710137
Đăng nhập
Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc tại xã Lê Chung về sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025
Lượt xem: 40
Ngày 02-6-2023, Đoàn công tác Ban Thường vụ Huyện ủy Hoà An do đồng chí Nguyễn Quốc Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy làm trưởng đoàn đến làm việc với Đảng ủy xã Lê Chung về đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Quốc Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng ủy xã Lê Chung đã bám sát chương trình toàn khóa, kế hoạch công tác từng năm để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu theo nghị quyết chỉ đạo bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. đến nay xã có 13/22 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra. Đảng ủy xã tập trung chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp với cơ cấu ngành nghề chủ yếu là trồng trọt và chăn nuôi theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả. Tổng sản lượng lương thực có hạt 698,8 tấn/năm; diện tích trồng thuốc lá hàng năm tăng. Thu ngân sách hàng năm đều hoàn thành chỉ tiêu giao, trong đó năm 2022 đạt 239%. Lĩnh vực văn hóa – xã hội được quan tâm chỉ đạo thực hiện, với 5/5 chỉ tiêu hàng năm đều đạt. Chất lượng giáo dục các bậc học trên địa bàn được nâng cao, tỷ lệ lên lớp thẳng hàng năm đều đạt 100%; tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%. Công tác an sinh xã hội được triển khai hỗ trợ kịp thời cho nhân dân ổn định cuộc sống. Đã xóa được 18 nhà tạm, nhà dột nát. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn ổn định; duy trì 04 mô hình tự quản về an ninh trật tự. Thực hiện tốt việc đổi mới, duy trì nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quan tâm tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề. Đã kết nạp được 18 đảng viên mới.

Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Hòa An đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã Lê Chung tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ được giao; tiếp tục chỉ đạo các đồng chí đảng ủy viên bám nắm cơ sở, kịp thời nắm bắt thông tin để báo cáo cấp trên định hướng giải quyết; tổ chức rà soát lại các chỉ tiêu, đề ra giải pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; tập trung vận động nhân dân tập trung vào các cây trồng, vật nuôi thế mạnh, phù hợp với điều kiện địa phương để phát triển, góp phần nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo. Rà soát các nguồn thu, tập trung đẩy mạnh công tác thu ngân sách trên địa bàn. Tiếp tục ẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Đẩy mạnh việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị 16 ngày 25/4/2023 của Huyện ủy về phát huy truyền thống quê hương cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm xây dựng Hòa An đổi mới và phát triển giai đoạn 2023 – 2025; quan tâm công tác hòa giải ở cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải quyết vướng mắc của người dân ngay từ cơ sở; tiếp tục chỉ đạo việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng đảng viên và kết nạp đảng viên mới,…

Phạm Hà