Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Thanh tra huyện

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐT

1

Lâm Ngọc Biên

Phó Chánh Thanh tra huyện

0856118666

2 Phương Thế Hùng
Thanh tra viên 0914214517
3 Phạm Thị Ngọ Chuyên viên 0949074110
4 Lưu Thị Tuyết Chuyên viên 0359150327

 

Bấm vào link bên dưới để xem chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

http://hoaan1.caobang.gov.vn/node/997