Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 13
Đăng nhập
Tổng số: 2633
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
4917/QĐ-UBND Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của ông Trần Quang Tiến
Lượt xem: 1
28/11/2022
4913/QĐ-UBND Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của ông Lý Quốc Mông
Lượt xem: 1
28/11/2022
4825-4858-QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất của các hộ dân xã Hồng Nam để xây dựng công trình: Cải tạo nâng cấp đường giao thông Chu Trinh (thành phố Cao Bằng) - Hồng Nam huyện Hoà An tỉnh Cao Bằng (bổ sung lần 1)
Lượt xem: 5
23/11/2022
4822/QĐ-UBND22 Quyết định về việc phê duyệt Phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao Chu Trinh (thành phố Cao Bằng) - Hồng Nam, huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng (bổ sung lần 1)
Lượt xem: 6
23/11/2022
4645/QĐ-UBND Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất của ông Lương Minh Phong
Lượt xem: 15
31/10/2022
4539a/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất của hộ ông Lê Hoài Nam (người sử dụng Bàng Thị Yến) để xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường từ thị trấn Xuân Hòa - Thị trấn Thông Nông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng (đoạn qua xã Dân Chủ, huyện Hòa An)
Lượt xem: 22
28/10/2022
4507-4630-QDUB22 Quyết định về việc thu hồi đất của các hộ dân ở xã Dân Chủ để xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường từ thị trấn Xuân Hòa - Thị trấn Thông Nông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, đoạn qua xã Dân Chủ, huyện Hòa An. (từ QĐ 4507 đến QĐ 4630)
Lượt xem: 22
28/10/2022
4506/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Cải tạo, nâng cấp đường từ thị trấn Xuân Hòa - Thị trấn Thông Nông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng (đoạn qua xã Dân Chủ, huyện Hòa An)
Lượt xem: 15
28/10/2022
4212/QĐ-UBND22 Quyết định về việc Đính chính nội dung Quyết định số 2759/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của UBND huyện Hòa An về việc thu hồi đất để xây dựng công trình: Đường tỉnh 216 (2 cầu, đường 2 đầu cầu và lý trình Km0-Km 4+500). Hạng mục: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước lý trình Km0+400-Km4+307,3 đoạn qua địa bàn xã Bình Long, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 18
20/10/2022
4211/QĐ-UBND22 Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của ông Chung Văn Thủy
Lượt xem: 9
20/10/2022
12345678910...