Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 10
  • Hôm nay: 904
  • Trong tuần: 8 770
  • Tổng lượt truy cập: 626607
Đăng nhập
Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 2- nội dung Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Dự án 9, Chương trình MTQG theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Hòa An năm 2022
Lượt xem: 82
Tải về