Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 16
Đăng nhập
Lượt xem: 53

Kê hoạch Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện giải phóng mặt bằng dự án: Khu tái định cư đường tránh thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng