Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 23
Đăng nhập
Lượt xem: 7

Báo cáo Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 (Trình kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-2021)