Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 20
Đăng nhập

Tóm tắt thông tin cá nhân lãnh đạo UBND xã

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

EMAIL

Lãnh Hứa Hoàng

Chủ tịch UBND

0856823569

 

Thi Đức Hiệp

Phó chủ tịch

0846424988