Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 11
Đăng nhập

Tóm tắt thông tin cá nhân lãnh đạo UBND xã

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

EMAIL

Nông Thanh Hùng

Chủ tịch UBND

0914316818

 

Nông Thanh Ái

Phó chủ tịch

0942943876