Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 13
Đăng nhập

Tóm tắt thông tin cá nhân lãnh đạo UBND xã

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

EMAIL

Nông Văn Hiệu

Chủ tịch UBND

0875808036

 

Nông Hồng Quân

 Phó chủ tịch UBND

0914505143