Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 253
  • Trong tuần: 1 953
Đăng nhập
Lượt xem: 29

Hòa An: Hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ, phòng thủ dân sự cấp xã năm 2022

Ngày 04-8-2022, Ban Chỉ đạo diễn tập huyện Hòa An tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ, phòng thủ dân sự cấp xã năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Thư, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. Đồng chí Luân Chiến Công, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ, diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng cấp xã năm 2022 chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2022, theo kế hoạch, huyện Hòa An tổ chức diễn tập 04 xã: xã Nguyễn Huệ và xã Ngũ Lão diễn tập chiến đấu phòng thủ; xã Dân Chủ và xã Đại Tiến diễn tập phòng cháy và chữa cháy rừng.

Các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị đã quán triệt Chỉ thị số 76/CT-HU ngày 19/4/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy; Kế hoạch diễn tập, công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức; Tổ đạo diễn, Tỏ Bảo đảm; thông qua ý định diễn tập chiến đấu phòng thủ; phòng cháy, chữa cháy rừng các xã năm 2022; thông qua ý định giải quyết tình huống A2; các xã diễn tập báo cáo công tác chuẩn bị và đề xuất biện pháp thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thư, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Để cuộc diễn tập đạt kết quả tốt, lãnh đạo huyện Hòa An đề nghị các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Tổ Đạo diễn, Tổ Bảo đảm diễn tập và các xã tham gia diễn tập xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm tham gia diễn tập và phục vụ diễn tập, đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2022; quán triệt đầy đủ mục đích, yêu cầu các quy định của cuộc diễn tập để hoàn thành tốt chương trình diễn tập, bảo đảm an toàn tuyệt đối; làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau diễn tập, đây là dịp tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho mọi cán bộ, đảng viên, nhân dân về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về quốc phòng, an ninh, gắn kinh tế, xã hội với quốc phòng, an ninh; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, bố trí nhân lực, vật lực, thời gian cho hoàn thành nhiệm vụ diễn tập, đồng thời gắn với hoàn thành nhiệm vụ thường xuyên của các phòng ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan, đơn vị; chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt mọi công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập,…

Phạm Hà