Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 24
  • Trong tuần: 1 912
Đăng nhập
Tổng số: 2608
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
3816/QĐ-UBND Quyết định đính chính nội dung Quyết định số 514/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2017 của UBND huyện Hòa An về việc thu hồi đất để xây dựng công trình: Đường tỉnh 216 (2 cầu, đường 2 đầu cầu và lý trình Km0-Km 4+500). Hạng mục: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước lý trình Km0+400-Km4+307,3 đoạn qua địa bàn xã Bình Long, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 1
22/09/2022
3815/QĐ-UBND Quyết định về việc Đính chính nội dung Quyết định số 2839/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của UBND huyện Hòa An về việc thu hồi đất để xây dựng công trình: Đường tỉnh 216 (2 cầu, đường 2 đầu cầu và lý trình Km0-Km 4+500). Hạng mục: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước lý trình Km0+400-Km4+307,3 đoạn qua địa bàn xã Bình Long, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 2
22/09/2022
3757/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Hộ bà Ngô Thị Mái và ông Dương Văn Páo, thường trú tại Phố B, thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 5
16/09/2022
3657/QĐ-UBND Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của ông Hoàng Quốc Vương
Lượt xem: 13
09/09/2022
3647/QĐ-UBND Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của ông Lê Minh Nguyên
Lượt xem: 2
08/09/2022
3646/QĐ-UBND Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của bà Nông Thị Nóm
Lượt xem: 1
08/09/2022
3533/QĐ-UBND Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của bà Hà Thị Minh Thư
Lượt xem: 2
05/09/2022
3532/QĐ-UBND Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Bồng
Lượt xem: 2
05/09/2022
3436-3446/QĐ-UBND (10QĐ) Quyết định về việc thu hồi đất của các hộ gia đình để xây dựng công trình: Cải tạo nâng cấp đường giao thông Chu Trinh (thành phố Cao Bằng) - Hồng Nam (huyện Hòa An), tỉnh Cao Bằng (10QĐ)
Lượt xem: 3
25/08/2022
3421-3434/QĐ-UBND (14QĐ) Quyết định về việc thu hồi đất của các hộ gia đình để xây dựng công trình: Cải tạo nâng cấp đường giao thông Chu Trinh (thành phố Cao Bằng) - Hồng Nam (huyện Hòa An), tỉnh Cao Bằng (14QĐ)
Lượt xem: 1
25/08/2022
12345678910...