Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 152
  • Trong tuần: 2 238
Đăng nhập
Lượt xem: 105

Báo cáo Tình hình tổ chức, kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện và Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn03 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2021