Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng tháng vận động, triển khai BHXH toàn dân - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHXH tự đóng
Lượt xem: 249

Ngày 11/5, Bảo Hiểm xã hội (BHXH) phối hợp với Bưu điện huyện Hoà An tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng tháng vận động, triển khai BHXH toàn dân - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng.

anh tin bai

cán bộ, công nhân viên BHXH và Bưu điện huyện tham dự buổi lễ ra quân

Theo báo cáo của BHXH huyện Hoà An trong tháng 3/2024 thu BHXH, BHYT, BHTN được 6,2 tỷ đồng, lũy kế 27,6 tỷ đồng đạt 25% KH giao, trong đó: Thu BHXH bắt buộc được 3,0 tỷ đồng, lũy kế 9,6 tỷ đồng đạt 24,4% KH giao; thu BHYT được 2,3 tỷ đồng, lũy kế 15,3 tỷ đồng đạt 26,5% KH giao; thu BHTN được 212 triệu đồng, lũy kế 652 triệu đồng đạt 26,3% KH giao; thu BHXH tự nguyện được là 642 triệu đồng, lũy kế 1,9 tỷ đồng đạt 18,7% KH. Số nợ BHXH, BHTN, BHYT là 571 triệu đồng bằng 0,52% số nợ được giao trong quý I 571/597 triệu đồng. Số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 52.810 người, tăng 2.886 người so với cùng kỳ năm 2023, trong đó: số người tham gia BHXH bắt buộc là 2.048 người đạt 93,4% KH; người tham gia BHXH tự nguyện 1.938 người, đạt 53,8% KH, người tham gia BH thất nghiệp 1.507 người đạt 92,9% kế hoạch giao, tăng 27 người so với cùng kỳ năm 2023; người tham gia BHYT đang quản lý là 50.872 người, tăng 2.747 người so với cùng kỳ năm trước, đạt 98,8% KH giao. Cấp mới được 18 sổ BHXH, số lượng sổ BHXH đang quản lý là 3.984 sổ; 100% người lao động đang tham gia BHXH được cấp sổ, cấp mới trong tháng 1.108 thẻ BHYT, lũy kế từ đầu năm là 3.446. Số lượng thẻ BHYT phát hành còn giá trị sử dụng: 50.480. Trong tháng 3 chi trả chế độ BHXH, BHTN được 18,4 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm là 54,3 tỷ đồng, trong đó: Chi từ nguồn ngân sách 5,3 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm là 16 tỷ đồng; chi nguồn quỹ BHXH 13,1 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm là 38,3 tỷ đồng; KCB BHYT 1 tỷ 543 triệu đồng, lũy kế số chi từ đầu năm là 4 tỷ 580 triệu đồng, tăng 15,4%: KCB ngoại trú là 649 triệu đồng, lũy kế từ đầu năm là 1.993 triệu đồng; KCB nội trú là 894 triệu đồng, lũy kế từ đầu năm là 2 tỷ 587 triệu đồng, có 4.196 lượt người KCB BHYT, lũy kế từ đầu năm là 12.014 lượt, tăng 24,6%. Việc giải quyết các chế độ, chính sách, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, BHXH huyện Hoà An luôn phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện giải quyết kịp thời đúng đối tượng, đúng trình tự và thời gian quy định. Công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin BHXH huyện luôn nghiêm túc thực hiện quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, qua giao dịch bưu chính công ích và giao dịch điện tử đảm bảo kịp thời, đúng theo quy định. Trong tháng 3 năm 2024, số hồ sơ tiếp nhận là 619 hồ sơ, hồ sơ kỳ trước chuyển qua là 96 hồ sơ, trong đó: Hồ sơ nhận trực tiếp qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại đơn vị 343 hồ sơ, số hồ sơ qua giao dịch điện tử 276 hồ sơ; đã giải quyết 648 hồ sơ…

anh tin bai

Nhân viên BHXH huyện tham gia tư vấn người dân về các chính sách khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng tại của hàng Viettel

Tại buổi Lễ cán bộ, công nhân viện BHXH huyện và Bưu điện huyện Hoà An đã đến tuyên truyền trực tiếp tại các hộ gia đình về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ý nghĩa, vai trò của chính sách BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng và quyền, lợi ích khi tham gia./.

                                                                                                                                                          T.H