Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 4
  • Hôm nay: 521
  • Trong tuần: 8 446
  • Tổng lượt truy cập: 713762
Đăng nhập
Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện: Thực hiện cho vay đối với các đối tượng thụ hưởng theo Nghị định 28 ngày 26/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 55
Thực hiện Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025 và Văn bản số 4912/HD-NHCS ngày 30/6/2022 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề và phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Hòa An chủ động báo cáo, tham mư
anh tin bai

Hộ gia đình Đặng Văn Chú xóm Mỏ Sắt, xã Dân Chủ vay vốn sửa chữa nhà ở.

Năm 2022, UBND huyện đã ban hành văn bản số 1225/UBND-NHCS ngày 08/8/2022 về việc triển khai, rà soát đối tượng thụ hưởng chính sách cho vay theo Nghị định 28/2022/NĐ-CP, Thông tư số 02/2022/TT-UBDT; Ban hành Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/08/2022 Quyết định về việc phê duyệt danh sách các hộ vay vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2022-2025 theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ trên địa bàn huyện Hòa An. Bao gồm 1.904 hộ vay, với tổng nguồn vốn vay là 97.910 triệu đồng. Trong đó, hỗ trợ nhà ở 899 hộ với số tiền 35.960 triệu đồng; hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề 1.005 hộ với số tiền 61.950 triệu đồng.

         Sau khi có quyết định phê duyệt danh sách cho vay của UBND huyện, PGD NHCSXH đã khẩn trương thiết lập hồ sơ và giải ngân cho các đối tượng có nhu cầu. Tính đến 21/5/2023 đã giải ngân được 231 hộ với số tiền 8.910 triệu đồng. Trong đó, vay hỗ trợ chuyển đổi nghề 3 hộ với số tiền 140 triệu đồng; vay làm nhà, sửa chữa nhà ở 228 hộ với số tiền 8.770 triệu đồng.

          Năm 2023, UBND huyện Hòa An đã ban hành công văn số 477/UBND-NHCSXH ngày 6/4/2023 về việc tiếp tục rà soát bổ sung đối tượng thụ hưởng chính sách cho vay theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP; Thông tư số 02/2022/TT-UBDT năm 2023( giai đoạn I: từ năm 2021-2025). Số nguồn vốn được giao từ đầu năm đến nay là 10 tỷ. Trong đó 2 tỷ là nguồn của UBND tỉnh chuyển sang để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia và 8 tỷ nguồn từ TW chuyển về để thực hiện giải ngân, đồng hành cùng với chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn huyện.

         Với phương châm “ Không để ai bỏ lại phía sau”, PGD NHCSXH huyện Hòa An mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo của lãnh đạo huyện ủy, HĐND, UBND huyện, công tác phối kết hợp từ các tổ chức chính trị xã hội để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và nhà nước đã giao cho.

Nông Hạnh