Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 25
  • Hôm nay: 415
  • Trong tuần: 9 089
  • Tổng lượt truy cập: 615196
Đăng nhập
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê dự lễ dâng hoa tại Khu di tích lịch sử Nặm Lìn
Lượt xem: 47
Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Cao Bằng, của huyện Hòa An  (01/4/1930-01/4/2023), sáng ngày 01- 4, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng và huyện Hòa An do đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đến dâng hoa, tưởng nhớ các vị lãnh đạo, tiền bối cách mạng đã có công gây dựng nên Chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên của tỉnh Cao Bằng, huyện Hòa An tại Khu di tích lịch sử Nặm Lìn, xóm Hào Lịch, xã Hoàng Tung, huyện Hòa An.

Cùng dự có các đồng chí Nông Thanh Tùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bế Thanh Tịnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch; Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện; các đồng chí Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Trưởng các ban ngành đoàn thể huyện và xã Hoàng Tung.

anh tin bai

Đoàn đại biểu tỉnh, huyện dâng hoa tại khu Di tích lịch sử Nặm Lìn, xã Hoàng Tung.

Cách đây 93 năm, ngày 01/4/1930, tại khe suối Nặm Lìn, xóm Hào Lịch, xã Hoàng Tung, đồng chí Hoàng Văn Nọn thay mặt Chi bộ Long Châu tổ chức lễ kết nạp 2 đồng chí tiêu biểu trong Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên ở Cao Bằng là Lê Đoàn Chu và Nông Văn Đô vào Đảng Cộng sản Việt Nam và tuyên bố thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Cao Bằng do đồng chí Hoàng Văn Nọn làm Bí thư. Ngay từ khi mới thành lập, Chi bộ Nặm Lìn đã thực hiện chức năng của Tỉnh ủy lâm thời, lãnh đạo, chỉ đạo phong trào cách mạng trong toàn tỉnh. Sự ra đời của Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của Cao Bằng đánh dấu bước phát triển của tỉnh trên con đường đấu tranh giải phóng dân tộc. Từ đây, nhiều cán bộ cách mạng của tỉnh đã được Đảng phân công hoạt động, gây dựng cơ sở cách mạng, góp phần vào việc thành lập tổ chức Đảng tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Quốc Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu diễn văn truyền thống nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Cao Bằng, của huyện Hòa An.

Trải qua 93 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ tỉnh Cao Bằng luôn vận dụng đúng đắn, linh hoạt, sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường lối chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam vào hoàn cảnh thực tiễn cụ thể của tỉnh, đề ra những nhiệm vụ, biện pháp và cách làm phù hợp, sáng tạo, đột phá, … lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong tỉnh đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, góp phần cùng nhân dân cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhất là, hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, Đảng bộ tỉnh đã xác định rõ những khó khăn, hạn chế của tỉnh, đề ra những quyết sách đúng đắn trong phát triển kinh tế - xã hội; khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của địa phương; tập trung tháo gỡ 03 điểm nghẽn, nút thắt, thực hiện 03 đột phá chiến lược; quyết tâm, quyết liệt, đổi mới, sáng tạo, bứt phá vươn lên và đã đạt được nhiều thành tựu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chú trọng cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên. Tình hình chính trị luôn ổn định, an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng lên. Khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố vững chắc. Nhân dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, hăng hái thi đua lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

anh tin bai

Các đại biểu cùng ôn lại truyền thống 93 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ tỉnh, huyện. 

Tự hào với truyền thống 93 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ, với tinh thần “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, trong thời gian tới, Đảng bộ tỉnh Cao Bằng và huyện Hòa An tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống quê hương cách mạng và những thành tựu đã đạt được, tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; quyết tâm xây dựng tỉnh Cao Bằng trở thành tỉnh “gương mẫu”,“đi đầu” như lời Bác Hồ kính yêu đã căn dặn; xứng đáng với niềm tin của nhân dân đối với Đảng và truyền thống tốt đẹp của quê hương cội nguồn cách mạng.

anh tin bai

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích lịch sử Nặm Lìn.

Phạm Hà