Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 5
  • Hôm nay: 1547
  • Trong tuần: 9 323
  • Tổng lượt truy cập: 622974
Đăng nhập
Họp tổ công tác đấu tranh với tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình
Lượt xem: 76
Ngày 24/3/2023, Huyện ủy Hòa An tổ chức họp các nhóm tổ công tác đấu tranh với tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình (TCBHP DVM), triển khai kế hoạch cao điểm 90 ngày thực hiện mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn tổ chức bấp hợp pháp Dương Văn Mình trên địa bàn huyện Hòa An. Đồng chí Nguyễn Quốc Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy - Tổ trưởng tổ công tác đấu tranh với Tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình huyện chủ trì hội nghị.
anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Quốc Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát huy kết quả đạt được tại đợt cao điểm đợt 1, đợt 2 Tổ công tác của huyện ban hành kế hoạch cao điểm 90 ngày thực hiện mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn TCBHPDVM trên địa bàn huyện với mục tiêu giữ vững địa bàn không để TCBHP DVM tái ảnh hưởng và hình thành điểm nhóm hoạt động trở lại, phấn đấu đạt địa bàn “05 không”; Xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, duy trì các hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ, nhân rộng mô hình phát triển kinh tế tại địa bàn bị ảnh hưởng TCBHP DVM, phấn đấu địa bàn “05 có”. Trong đó, tập trung vào các nội dung cụ thể như: chú trọng công tác tuyên truyền để không còn người dân nào đi theo TCBHP DVM và người dân không tham gia hoặc cổ súy cho các hoạt động của TCBHP DVM; đẩy mạnh công tác đấu tranh với các hộ chưa ký cam kết và các đối tượng lực lượng chức năng đang quản lý; Củng cố hoạt động của tổ chức Đảng tại cơ sở, phát huy vai trò của các đoàn thể; Phát huy hiệu quả các nguồn lực, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân tại các địa bàn bị ảnh hương của TCBHP DVM. 
Lãnh đạo Huyện ủy đề nghị từng thành viên, các nhóm công tác cùng với hệ thống chính trị, nhất là cấp cơ sở tiếp tục bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; giải quyết kịp thời những khó khăn, bất cập trong đời sống của đồng bào dân tộc Mông; nắm tình hình, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của các đối tượng địa phương khác nhằm lôi kéo quần chúng nhân dân tại xóm Văn Thụ quay trở lại tổ chức, thực hiện các hoạt động theo TCBHP DVM; triển khai hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội phù hợp với tình hình thực tế địa bàn; tuyên truyền lồng ghép tư tưởng Hồ Chí Minh trong đại đoàn kết các dân tộc với các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc Mông; Phát huy vai trò “Tổ tương trợ” và các đoàn thể cơ sở, hướng dẫn bà con thực hiện hương ước, quy ước nếp sống mới, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Mông và quy định hiện hành./.

Dương Lan