Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 5
  • Hôm nay: 1548
  • Trong tuần: 9 324
  • Tổng lượt truy cập: 622975
Đăng nhập
Hòa An: Hội nghị phổ biến văn bản pháp luật quý I năm 2023
Lượt xem: 43

Chiều ngày 28/3, Ủy ban nhân dân huyện Hòa An tổ chức hội nghị phổ biến văn bản pháp luật quý I năm 2023, cho lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp của huyện và công chức các xã, thị trấn.

anh tin bai

Tại Hội nghị phổ biến, quán triệt triển khai: Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật;  Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; Quyết định số 25/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 09/TT-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Luật hòa giải cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; Đồng thời phát động hưởng ứng cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật đất đai & hòa giải ở cơ sở (Thuộc dự án Tăng cường quyền tiếp cận đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số).

Hội nghị nhằm nâng cao sự hiểu biết của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của huyện Hòa An về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng. Đồng thời để nâng cao công tác chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023.                        

                        Thúy vinh