Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 19
  • Hôm nay: 823
  • Trong tuần: 9 928
  • Tổng lượt truy cập: 616652
Đăng nhập
Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khoá I năm 2023
Lượt xem: 33
Ngày 22/5/2023, Trung tâm chính trị huyện tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới khoá I năm 2023. 
anh tin bai
 

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới khoá I năm 2023 gồm 107 học viên đến từ các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở Đảng trong toàn huyện. Sau thời gian học tập (từ ngày 15/5/2023 đến ngày 22/5/2023), các học viên đã được nghiên cứu 10 chuyên đề, gồm: Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, lớp học còn được tìm hiểu một số thông tin tình hình trong và ngoài nước thời gian gần đây.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Thị Nhiễm, Trưởng Ban tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện
 trao giấy chứng nhận cho học viên đạt thành tích tốt trong học tập.

Kết thúc khoá học, 107 học viên được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình. Trong đó: 48 học viên đạt loại Giỏi; 52 học viên đạt loại Khá./.

Dương Lan